Site de questions pour magicien intelligent
0 votes
by (1.6k points)
imageTicari Kitchen Fiş Falls Nasıl Engellenir
Tüm mutfak alanı boyunca kayma dirençli zemin yükleme
. Bir ticari mutfak fişleri ve düşmeleri engellemek için kullanılabilir kayma dirençli döşeme en yüksek notu olmalıdır.
kaymayan zemin ile
Kapak belirli alanlarda ek koruma kapakları. Yüksek riskli alanlar gibi lavabo ve soba etrafında olduğu gibi, Asics Gelnoosa üçlü 13 ıslak yağlı veya yağlı alabilirsiniz yerleri bulunmaktadır.
ticari bir mutfakta çalışmak için tasarlanmış kayma dirençli ayakkabı giymek için tüm işçileri gerektir
. Herkes bir kez ya da başka mutfak üzerinden yürür, çünkü böyle Büssers ve sunucular düzenli olarak mutfakta işe yaramaz, Asics Gelquantum 364 Vardiyası hatta çalışanlar, Asics Gelnoosa Tri 10 bu ayakkabı giymek gerekir.
mümkün olduğunca çabuk dökülmeleri temizlemek için işçi gerektiren bir politika uygulanması
. Su, Asics yağ, gres ve diğer kaygan maddeler kolayca kayma neden ve kaymaz zemin ve ayakkabılar var olsa bile kazaları düşebilir.

yürüyüş yolları, Asics Gelnoosa Tri 14 örneğin derhal temizlenmelidir olamaz dökülmeleri yakın uyarı işaretleri yerleştirmek için işçi söyle. Bu şekilde, Reebok Hexaffect 5.0 çalıştır işçilerin dökülen kadar temizlenebilir kadar bu alanların etrafında dikkatli olmak bilecektir.

Tutarlı olun ve yeni kuralların uygulanmasını. Çalışanlarınız sonuçları gibi uyarı işaretleri koyarak ya da kayma dirençli ayakkabı giyiyor olarak kurallara uymayan için ne olacağını bildirin. Örneğin, Reebok Hexaffect 5.0 çalıştır bir güvenlik eğitim toplantısına katılmak için uyumlu olmayan işçileri gerektirebilir. düzenli personel ile konuşun ve fişleri tehlikeleri onlara hatırlatmak ve düşer.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welcome to le grimoire du catéchisme, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...