Site de questions pour magicien intelligent
0 votes
by (360 points)

Nếu đắc địa, Hoả Linh có nghĩa. Nếu hãm địa, ắt nhiều bệnh, hay bị giam cầm nếu không bỏ quê hương cầu thực thì yếu, cô độc. Lẽ đương nhiên, ở hãm địa, Hóa Lộc ít phát huy cái hay về tính tình tài lộc, phúc thọ. Bất luận sát tinh nào đi với hoá lộc phá hầu hết lợi điểm của sao này , đặc biệt là tuần , triệt , không kiếp. Tuy nhiên, nếu gặp Điếu Khách, sự may mắn đó bị suy giảm hay tiêu tán đi vì Điếu Khách chế hoá được sự may mắn của Hỷ thần. Chính vì các nghĩa đó cho nên Hóa Lộc nói lên khả năng tạo ra tiền bạc dễ dàng và mau chóng, sự may mắn đặc biệt về tiền bạc. Ở Quan, Hoá Lộc có ý nghĩa như nghề nghiệp tài chính và kinh tế. Hoá quyền gặp kinh hay hình thì gò má có thẹo .Nếu gặp cự hay kỵ , thì má đen có tàn nhang . Y nghiĩa cùa hoá quyền trong trường hợp này giống như tướng quân hay thiên phủ tứơng mệnh. Then chốt chủ yếu là ở vận trình Phá quân nhập cung Mệnh của vận hạn. This content has been done with the help of GSA Content Generator Demoversion!Như vậy, nhằm có thể hóa giải vận hạn trong năm 2019 thì gia chủ nam tuổi Đinh Mão 1987. Thì cần phải làm lễ để dâng sao giải hạn vào đầu năm mới. Gia chủ là nam sinh năm 1965 hợp với tuổi nào năm Bính Dần vào năm 1986 thì gia chủ 33 tuổi. Hạn tam tai là hạn xấu và sẽ được tính theo nhóm tuổi Tam hợp. Thì người đó bắt buộc phải tiến hành cúng sao giải hạn để giải trừ, giảm nhẹ tai họa trong năm. Nếu bất lợi, nhiều người phải đóng thuế, thanh toán hóa đơn công nợ nên từ đó hao tốn tiền bạc. Năm đó là năm Ất, Ất Mộc khắc Mậu Thổ bị bệnh là phải. Nhưng ở 4 cung Thìn Tuất Sửu Mùi (4 cung Thổ ) Tả Hữu được xem như đắc địa và có ý nghĩa tốt đẹp hơn ở các cung khác. Nhưng đối với phái nữ, việc giáp Tả Hữu, trừ phi cung Mệnh tốt, thường có ý nghĩa xấu: khắc chồng con, bất chính.Thường thì đây là sao của những nhà kinh doanh, buôn bán lớn, phú thương, làm giàu nhờ mậu dịch, óc thương mại phong phú và chính xác. Về phương diện sức khỏe, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 chú ý đi đứng chậm dãi, thận trọng, tránh bị tai nạn hình thương bất ngờ, khiến xương khớp bị gãy. Hỏa Linh Kình: công danh trắc trở, tài lộc kém, hay bị tai nạn. Vốn là sát tinh, Hỏa Linh hãm địa rất xấu về các phương diện tính tình, bệnh lý, tai họa, phúc thọ. Nhưng, thiết tưởng sự phân biệt vị trí đắc và hãm địa sẽ giúp luận đoán tinh vi và phong phú hơn. Hỏa Linh là sao võ cách, đắc địa thì hiển hách về võ nghiệp. Sớm lìa bỏ gia đình để lập nghiệp phương xa. Từ khi Lưu Bị có Gia Cát thì đánh đâu thắng đó, thế lực lớn mạnh ngang với Tào Tháo, Tôn Quyền để chia ba đất nước Trung Quốc.Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ Quý Hợi năm Kỷ Hợi 2019 là: Tân Mão 1951 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá). Những tuổi kể trên rất hạp cho sự làm ăn của bạn. Ở đó, các tin nhắn sẽ được giải mã và các yêu cầu của bạn được gửi tới Internet. Người nữ tuổi Giáp Tý có thể đeo trang sức đá quý màu đỏ hoặc tím như Thạch anh tím, vòng Hồng ngọc để hóa giải. Ở thời hiện đại cũng có thể biểu trưng cho sức cạnh tranh trong thi cử, hoặc canh tranh đắc lợi ở phương diện văn nghệ học thuật. Tại đây, Quyền sáng lạng, biểu dương cho thực quyền, đa quyền hay có uy tín thật sự, được nhiều người nể trọng, biết tiếng, phục tòng. Tại Tị Đăng Viên: thừa kế và lên quan lãnh chức là 2 điều tốt nhất. Thi cử dễ đoạt khoa bảng, xin việc hoặc thay đổi công tác được nhận vào chỗ tốt đang thiếu người.Có quyền hành, công danh hiển đạt. Có uy danh lừng lẫy. Tả Hữu là 2 phù tinh hay hộ tinh, làm tăng ý nghĩa tốt hay xấu của những sao đi kèm. Tả hay Hữu đơn độc không có ý nghĩa vì bao nhiêu vì Tả, Hữu chỉ là một hệ số, là tăng hay giảm cường độ. Tinh hệ có một ưu điểm, bất kể ở cung Mão hay ở cung Dậu, đều chủ về làm tăng phong thái của mệnh tạo, có phong cách cá nhân đặc biệt. Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Dần, Mão. Vốn là 2 sát tinh nên Hoả, Linh ít ý nghĩa tốt, trừ phi đắc địa ở các cung ban ngày (Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ) và nếu gặp thêm nhiều cát tinh. Hễ phạm phải ngày ấy thì việc gì cũng hư hỏng không thành. Đóng ở cung Quan, Hóa Lộc có ý nghĩa là có cơ hội, nhiệm vụ giữ tiền, làm những công việc liên quan đến tiền bạc như thuế vụ, ngân khố, ngân hàng, kế toán.If you loved this write-up and you would such as to obtain even more details relating to lịch âm năm 1999 kindly check out our own webpage.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welcome to le grimoire du catéchisme, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...